ජනතාවට පරිභව කරන්න බෑ / පොලිස්පතිගෙන් පොලිසියට නියෝග

වාහන හා පුද්ගලයින් පරික්ෂාවේදී හා නිරෝධායන නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරිමේ දී මහජනතාව අපහසුතාවයට පත්වන ආකාරයෙන් පරිභවකිරීමේන් වළකින ලෙස දන්වමින් පොලිස්පතිවරයා විසින් පොලිස් නිලධාරින් වෙත අවවාදාත්මක ලිපියක් නිකුත්කර තිබෙනවා.

එම ලිපියේ දැක්වෙන්නේ මහජනතාව අපහසුතාවයට පත්වන ආකාරයට ක්‍රියා කිරීම පොලිස් නිලධාරීන් විසින් වහාම නතර කළ යුතු බවයි.

මහජනතාව අපහසුතාවයට පත්වන ආකාරයට පොලිස් නිලධාරීන් ක්‍රියාකරන අවස්ථා පිළිබඳව මින් ඉදිරියට මාධ්‍ය මගින් ප්‍රචාරනය වන අවස්ථා නිරීක්ෂණය වුවහොත් අදාළ නිලධරයන්ට මෙන්ම, දුර්වල අධික්ෂණය සම්බන්ධයෙන් අදාළ ඉහළ නිලධාරීන්ට එරෙහිවද විනය පියවර ගන්නා බව එම ලිපියේ තවදුරටත් සඳහන්.

අදාළ සම්පුර්ණ ලිපිය පහතින්,

පුවත යවන්න