ජනතාව අපහසුතාවට පත් නොකරන්න පොලිස්පතිගෙන් උපදෙස්

සංචරණ සීමා පනවා ඇති කාලසීමාවන් තුළ මාර්ග බාධක රාජකාරියේ නිරත වන නිලධාරීන් ජනතාව අපහසුතාවට පත් නොවන අයුරින් කටයුතු කරන්නැයි පොලිස්පතිවරයා දැනුම් දී තිඛෙනවා.

විශේෂ චක්‍රලේඛයක් මගින් ඒ පිළිබද පොලිසියේ උසස් නිලධාරීන්ට දැනුම් දී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

මාර්ග බාධක වල රාජකාරි කරන පොලිස් නිලධාරීන් වාහන පරීක්ෂා කිරීමේදී සහ පුද්ගලයන් පරික්ෂා කිරීමේදී ඔවුන් අපහසුතාවයට පත්වන පත් වන අයුරින් සහ පරිභව වන අයුරින් කටයුතු කරන අයුරු මාධ්‍ය මඟින් වරින් වර ප්‍රචාරය කර තිබූ බවද එම චක්‍රලේඛයේ සඳහන් වේග

මෙවැනි ක්‍රියාවන් තුළින් එම පුද්ගලයන් සමාජය ඉදිරියේ අවමානයට ලක්වන අතර එය පොලිසියේ අභිමානයට මෙන්ම කීර්ති නාමයට කැළලක් ඇති වන බවද පොලිස්පතිවරයා දැනුම් දී ඇතග

පුවත යවන්න