ජනපතිවරණයට පෙර පළාත් සභා මැතිවරණය

ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයකට පෙර පළාත් සභා මැතිවරණයට සූදානම් වන ලෙස ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ආසන සංවිධායකවරුන්ට දැනුම් දී තිබෙනවා.

ඒ, ජනාධිපති කාර්යාලයේ පැවති ඌව සහ මධ්‍යම පළාත් සංවිධායකවරුන්ගේ හමුවකින් අනතුරුවයි.මේ ඊට අදාළව නිකුත් කර ඇති නිවේදනයයි.

W3Schools