ජනපති අරමුදලෙන් මන්ත්‍රී 16කට දෙකෝටි 60 ලක්ෂයක ආධාර

ජනාධිපති අරමුදල මගින් පසුගිය තෙවසර තුල පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් 16 දෙනකුට රුපියල් දෙකෝටි හැට හය ලක්ෂ දාහත් දහස් තුන්සිය පනස් හතක ප්‍රතිලාභ මුදලක් ගෙවා ඇතැයි අනාවරණවී තිබෙනවා.
මේ අතරින් මන්ත්‍රීවරුන් 3න් දෙනකුට 2016 වසරේදී රුපියල් එක්කෝටි දාහත් ලක්ෂයක ප්‍රතිලාභ ගෙවා ඇති බවයි තොරතුරු දැන ගැනීමේ පනත යටතේ සිදුකළ තොරතුරු ඉල්ලීමකට අනුව අනාවරණ වී ඇත්තේ.
2015 වසරේදී මන්ත්‍රීවරුන් දෙදනකු වෙනුවෙන් රුපියල් තිස් නම ලක්ෂ දාහත් දහසක් ගෙවා ඇති අතර 2017 වසරේදී මන්ත්‍රීවරුන් 4 දෙනකුට ගෙවා ඇති මුදල රුපියල් අසූ තුන් ලක්ෂයක්.
එසේම මෙම වසරේදී මන්ත්‍රීවරුන් 7 දෙනකු වෙනුවෙන් රුපියල් විසි හය ලක්ෂයක මුදලක් ලබාදීමටයි පියවර ගෙන ඇත්තේ.
කෙසේ වෙතත් මෙරට සාමාන්‍ය පුරවැසියකුගේ හදිසි අවස්ථාවක් වෙනුවෙන් ජනාධිපති අරමුදල මගින් ලබාදෙන උපරිම මුදල රුපියල් ලක්ෂයක් පමණක් වනවා.