ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින ආයතන හා විෂය ඉදිරියේ දී ජනාධිපතිවරයාගේ විෂයයන් යටතට පැවරෙනු ඇතැයි  කැබිනට් සම ප්‍රකාශක අමාත්‍ය මහින්ද සමරසිංහ මහතා පවසනවා.
අද පැවැති කැබිනට් මාධ්‍ය හමුව අතරතුරයි ඔහු මේ බව සදහන් කළේ.
අමාත්‍ය ධූර පවරා ගැනීමට ජනාධිපතිවරයා සතු බලතල සීමා වුවාද ආයතන පවරා ගැනීමට ජනාධිපතිවරයාට පවතින බලතල අනුවයි මෙම පියවර ගනු ලබන්නේ.
මේ වන විට ජනමාධ්‍ය රාජ්‍ය ඇමතිවරයා ලෙස කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතා පත් කර තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *