“ජන්දයක් තියන්න බැරි තරම් රට බංකොලොත් නෑ” – චරිත හේරත්

මැතිවරණයක් පැවැත්වීමට නොහැකි තරම් රට බංකොලොත් වී නොතිබුණද, ආණ්ඩුව දේශපාලන වශයෙන් බංකොළොත් වීම මැතිවරණය කල්යාමට බලපා පවතින බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහාචාර්ය චරිත හේරත් මහතා පවසනවා.

මේ වන විට මමයි රජා ප්‍රතිපත්තිය යටතේ රටේ පාලනය ක්‍රියාත්මක වන අතර , ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය බිදදමමින් පවතින බව ද ඔහු කියා සිටියා.

අවස්ථා 16කදී මූල්‍ය අරමුදල වෙත ගමන් කළ ද රට සංවර්ධනය කිරීමට නොහැකි වූ කණ්ඩායම් මේ වන විට රටේ දේපල අලෙවි කිරීම සඳහා මූල්‍ය අරමුදලේ කොන්දේසි යොදා ගනිමින් පවතින බවටයි චරිත හේරත් මහතා චෝදනා කළේ.

රාජ්‍ය ආයතන තුල රජයට අයිති කොටස් විකිණීමට අයිතියක් තිබුණ ද ඒ සඳහා උචිත ක්‍රමවේද පමණක් යොදාගත යුතු බව ද අවධාරණය කර තිබෙනවා.

මේ අතර ත්‍රස්ත විරෝධී පනත සහ මහ බැංකුව ස්වාධීන කිරීමේ පනත පිළිබඳ බරපතළ ගැටලු ඇති අතර මහ බැංකුව ස්වාධීණ කිරීම තුල යම් සාධනීය බවක් පවතින බවද පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහාචාර්ය චරිත හේරත් මහතා කියා සිටියා.

පුවත යවන්න