ජන්දය දාන්නේ සියයට 50යි / කාටවත් සියයට 30ක් නෑ – එපාජය මැතිවරණ ප්‍රතිඵල කියයි

මෙවර පළාත් පාලන මැතිවරණයේ දී එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ එක් මන්ත්‍රීවරයකු ජන්ද 100ක් ලබාගත්තද එය ජයග්‍රහණයක් බව අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා පවසනවා.
අපේක්ෂකයන් දැනුවත් කිරීමට එක්වෙමින් ඔහු සදහන් කළේ. පසුගිය මැතිවරණයට වඩා ජන්ද ලබාගනිමින් පක්ෂය ක්‍රමානුකූලව ඉදිරියට ගෙනයාම අපේක්ෂාව බවයි.

පුවත යවන්න