ජනාධිපති ලේකම් පී බී ගේ ඉල්ලා අස්වීම ස්ථිරයි ?

ජනාධිපති ලේකම් ආචාර්ය පී. බී ජයසුන්දර මහතා එම ධුරයෙන් ඉවත්වීමට අදාළ ලිපිය ජනාධිපතිවරයා විසින් පිළිගෙන ඇතැයි දේශපාලන ආරංචි මාර්ග අනාවරණ කරයි.

ඒ අනුව ඔහු දෙසැම්බර් 31 වන දින සිට සිය ධුරයෙන් ඉවත්වීමට නියමිත බව වාර්තාවේ.

ජනාධිපති ලේකම් ආචාර්ය පී. බී ජයසුන්දර මහතා තමා සිය ධුරයෙන් ඉවත්වීම සඳහා වන ලිපිය ජනාධිපතිවරයා වෙත යොමුකර ඇතැයි පසුගිය දා වාර්තාවුණි.

ඒ අනුව දේශපාලන ආරංචි මාර්ග අනාවරණ කළේ, ජනාධිපතිවරයා අදාළ ලිපිය පිළිගෙන ඇති බවය.

ඔහු ධුරයෙන් අස්වීමෙන් පසු එම ධුරය සඳහා ගාමිණී සෙනරත් මහතා පත්කිරීමට ඇති බව වාර්තා විය.

ගාමිණී සෙනරත් මහතා මේ වන විට අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් ධුරයේ කටයුතු කරමින් සිටී.

ඔහුගෙන් පුරප්පාඩුවන අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් ධුරයට වර්තමාන වාරිමාර්ග අමාත‍්‍යාංශයේ ලේකම් අනුර දිසානායක මහතා පත්කිරීමට නියමිත බව වාර්තා වෙයි.(AD)

පුවත යවන්න