ජපානයෙන් දකුණු චීන මුහුදේ ආක්‍රමණශීලී පියවරක්

දකුණු චීන මුහුදේ පාලනය හිමිකම් කියන ඔකිනොටොරිෂිමා කළාපය තුල ස්ථිරව වෙරළාරක්ෂක නෞකාවක් රැදවීමට ජපනාය පියවර ගෙන තිබෙනවා.
ජපානය දූපතක් ලෙස ප්‍රකාශ කළද ඔකිනොටොරිෂිමා යනු සාගරයේ පවතින කුඩා පාෂාණ ගල් පරයක් වන අතර එය දූපතක් ලෙස පිළිගැනීම ජාත්‍යන්තරය විසින්ද ප්‍රතික්ෂේප කර තිබෙනවා.
කෙසේ වෙතත් පසුගියදා චීනය පර්යේෂණ නෞකාවක් එම කලාපයට පිටත් කර යැවීමට ප්‍රතිචාරයක් ලෙසයි ජපානය මෙම වෙරළාරක්ෂණ නෞකාව එම කලාපයේ රදවා ඇත්තේ.
මෙය චීන මුහුදේ ඩයොයූ නොහොත් සෙන්කාකු දූපත් අවට තත්වයට සමාන තත්වයකට පත්විය හැකි බවටයි විශ්ලේෂකයන් අනතුරු අඟවන්නේ.
එම කලාපයේ අයිතිය චීනය විසින් ඉල්ලා සිටින අතර එබැවින් දකුණු චීන මුහුද රටවල් ගණනාවක ල අරගලයක් බවටයි පත්ව ඇත්තේ.

පුවත යවන්න