ජපානයෙන් ලංකාවට ඇස්ට්‍රාසෙනෙකා මාත්‍රා මිලියන 1.45

ජපානයේ නිෂ්පාදනය කළ ඇස්ට්‍රාසනෙකා එන්නත් මාත්‍රා මිලියන 1.45ක් ශ්‍රී ලංකාවට සැපයීමට ජපාන රජය තීරණය කර තිබෙන බව කොළඹ ජපාන තානාපති කාර්යාලය පවසනවා.
මේ අතර තවත් කොවිෂීල්ඩ් එන්නත් තොගයක් ද මෙම මාසයේ මෙරටට ළගාවීමට නියමිතයි.

පුවත යවන්න