ජාත්‍යන්තරයට යාම හැර විකල්පයක් නෑ / ශ්‍රී ලංකා රදගුරු සම්මේලනය

පාස්කු ඉරුදින එල්ල වූ ප්‍රහාරයේ වින්දිතයන්ට යුක්තිය හා සාධාරණය ඉටුකරගැනීමට ජාත්‍යන්තර සහය ගැනීම හැර වෙනත් විකල්පයක් නොදකින බව ශ්‍රී ලංකා රදගුරු සම්මේලනය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසනවා.

පුවත යවන්න