ජාත්‍යන්තර බැදුම්කරය ගෙවන්න මුදල් වෙන් කළා -කබ්රාල්

ජනවාරි 18 වන දින කල්පිරෙන ඩොලර් මිලියන 500 ක ජාත්‍යන්තර ස්වෛරී බැඳුම්කරයට අවශ්‍ය විදෙස් විනිමය වෙන්කර ඇති බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසනවා.

ටිව්ටර් පණිඩුඩයක් නිකුත් කරමින් මහ බැංකු අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළා.

පුවත යවන්න