ජීවන් කුමාරතුංග ශ්‍රීලනිපය අත හරී

මේ රටේ පංච මහා බලවේගය ජීවත්වීමේ අයිතිය ඉල්ලා මහ පාරේ සටන් කරද්දී , ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ නායකයන් එහි ප්‍රතිපත්ති අමතක කොට දෙබිඩි පිළිවෙතක් අනුගමනය කරමින් කටයුතු කිරීම නිසා තම හෘද සාක්ෂියට එකඟව තවදුරටත් එහි රැඳී සිටීමට නොහැකි බැවින් තමා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ දැරූ සියලු තනතුරුවලින් හා පක්ෂ සාමාජිකත්වයෙන් ඉල්ලා අස්වීමට තීරණය කළ බව, ශ්‍රී ලංකා නිදහස්පක්ෂ උප සභාපති හා කැස්බෑව ආසනයේ ප්‍රධාන සංවිධායක , හිටපු අමාත්‍ය ජීවන් කුමාරතුංග මහතා පවසනවා.

වසර 35ක් පමණ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ක්‍රියාකාරී දේශපාලනයේ කළා. නමුත් මම අද ඉතාමත් කණගාටුදායක තීරණයක් ගත්තා.   ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ දැරූ සියලු තනතුරුවලින් හා වගකීම්වලින් ඉල්ලා අස්වීමට මා තීරණය කළා. ඒ බව පක්ෂයේ ලේකම්වරයාට ලිඛිතව දැන්ව්මට මා පියවර ගත්තා.

ඇත්තෙන්ම මේ තීරණය ගන්න හේතු ගණනාවක් තිබුණා . අද වෙන විට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ නායකයන්ට කුමාරණතුංග භීතිකාවක් තිබෙනවා . ඒ නිසා ඔවුන් අපිට විවිධ කෙනෙහිලිකම් කරනවා. කාලයක් තිස්සේ ඒව අමාරුවෙන් ඉවසා දරාගෙන හිටියා . බැරිම තැන තමයි මම මේ තීරණය ගත්තේ .

පුවත යවන්න