ජූලි 14 තෙක් හරීන් අත්අඩංගුවට නොගන්නා බව නීතිපති දන්වයි

සමගි ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා ලබන ජූලි 14 වැනි දා දක්වා අත්අඩංගුවට ගැනීමක් නොකරන බව නීතිපතිවරයා විසින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට දැනුම් දි තිබෙනවා.
ඒ තමන් අත්අඩංගුවට නොගන්නැයි ඉල්ලා හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා අධිකරණයට පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසුවයි.

පුවත යවන්න