ටික් ටොක් සමාගමට යුරෝපයෙන් දඩ නියමවීමේ අවදානමක්

ලෝකයේ ප්‍රකට කෙටි වීඩියෝ යෙදුමක් වන ටික් ටොක් සේවාව යුරෝපය තුල දඩ මුදලකට හෝ තහනමකට ලක්වීමේ අවදානමකට ලක්ව තිබෙනවා.
ඒ ටික් ටොක් විසින් පරිශීලකයින්ගේ අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කළ බවටත් , බාල වයස්කරුවන් නුසුදුසු දේ සඳහා නිරාවරණය කළ බවටත් චෝදනා කරමින් , යුරෝපීය පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් කණ්ඩායමක් පැමිණිල්ලක් ගොනු කිරීම සමඟයි.
යුරෝපා කොමිසමට ඉදිරිපත් කරන ලද පැමිණිල්ල අනුව යුරෝපයේ රටවල් 27 ක ටික් ටොක් සේවාව ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය පරීක්ෂාවකට ලක්කිරීමට නියමිතයි.
ටික් ටොක් තුල දරුවන්ට නොගැලපෙන මට්ටමේ වීඩියෝ සංසරණය වන බැවින් මෙම චෝදනාව පහසුවෙන් ඔප්පු කළ හැකි බවයි චෝදනාව එල්ල කර ඇති කණ්ඩායම පෙන්වා දෙන්නේ.
යුරෝපය තුල දරුවන් සම්බන්ධ නීති දැඩිව ක්‍රියාත්මක වන බැවින් , මෙය බරපතල මට්ටමෙන් සළකා පියවර ගැනීමට නියමිතයි.

පුවත යවන්න