ටිබෙටයේ ආගම් වැනසීමේ කුමන්ත්‍රණයක් ගැන චෝදනා

ටිබෙටයේ සිය ග්රහණය දැඩි කිරීමේ නවතම උත්සාහයේ තුල චීනය ටිබෙට් ජාතිකයින්ට තම ආගම කෙරෙහි අඩු අවධානයක් යොමු කරන ලෙසට බලකරමින් ඇතැයි ටිබෙට් මාධ්ය වාර්තා පවසනවා .
ආගමික විශ්වාසයන් වෙනුවට චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂය කෙරෙහි වැඩි උනන්දුවක් දක්වන ලෙසත් බලකරමින් පවතින බවයි ටිබෙට් වාර්තා උපුටා දක්වමින් ඉකොනොමිස්ට් වෙබ් අඩවිය පවසන්නේ .
ටිබෙට් ජාතිකයන්ගේ අනන්යතාවය බිඳ දැමීම හරහා දලයි ලාමා ඔවුන්ට දුරස් කිරීමත් නව පාලනය සහතික කිරීමත් මෙහි අරමුණ බව ද එම වාර්තා පෙන්වා දෙනවා .
1950 දී, එය විය හැකිය.
1959 දී.

පුවත යවන්න