ටිබෙට් නැගිටීමේ දිනයේ 62 වන සංවත්සරය මාර්තු 10

ලොව පුරා සිටින ටිබෙට් ජාතිකයන් සහ ටිබෙට් දේශයක් වෙනුවෙන් සහාය දක්වන්නන් ලබන මාර්තු 10 වන දා ටිබෙට් නැගිටීමේ දිනයේ 62 වන සංවත්සරය සැමරීමට නියමිතව තිබෙනවා.
ටිබෙට් අගනුවර වන ලාසා චීන පාලනයට යටත් කර ගැනීමට එරෙහිව 1959 ටිබෙට් සාමකාමී නැගිටීම සැමරීම සඳහායි මෙම දිනය සිහිපත් කරනු ලබන්නේ.
1950 දී චීනයේ ආක්‍රමණයට පෙර ටිබෙටය ස්වෛරී රාජ්‍යයක් වූ අතර පසුව මහජන විමුක්ති හමුදාව චීනය ආක්‍රමණය කරනු ලැබුවා.
1951 දී චීන රජය විසින් ටිබෙට් ජාතිකයින්ට කරුණු 17 ක ගිවිසුමක් අත්සන් තැබීමට බල කරන ලද අතර චීනය යටතේ ස්වයං පාලනයක් ලෙසයි ටිබෙටය පවත්වාගෙන යාමට තීරණය කෙරුණේ.
එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස දළයි ළාමාතුමන් චීනයෙන් ඉන්දියාවට පලාගොස් තිබුණා.

පුවත යවන්න