ටෙස්ලා හා ටාටා සමාගම් විද්‍යුත් මෝටර් රථ නිපදවීමේ එකඟතාවයකට

විද්‍යුත් මෝටර් රථ නිෂ්පාදනය සඳහා ටාටා හා ටෙස්ලා සමාගම් අතර එකඟතාවයක් ඇති කර ගැනීමට නියමිත බව වාර්තා වනවා.
ලෝකයේ පෙරළිකාර සමාගමක් වන ටෙස්ලා ආයතනය මෙම එකඟතාවයට එළඹීමට නියමිත වන්නේ , ලෝකයේ විශාලතම වෙළඳපලක් වන ඉන්දියාවේ සිය මෙහෙයුම් ඇරඹීම සඳහායි.
ඒ වෙනුවෙන් ඉන්දියාවේ ප්‍රමුඛතම රථවාහන නිෂ්පාදන ආයතනය වන ටාටා සමාගමට ඇරයුම් ලැබී තිබෙනවා.
කෙසේ වෙතත් ටාටා සමාගම පවසන්නේ , මේ සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් අවසන් තීරණයකට එළඹ නොමැති බවයි.

පුවත යවන්න