ඩිලවරි සේවා බලපත්වල වලංගු කාලය දීර්ඝ කෙරේ

සංචරණ සීමා පනවා ඇති කාල සීමාව තුළ භාණ්ඩ ප්‍රවාහන සේවා පවත්වාගෙන යාම සදහා නිකුත් කර ඇති බලපත්වල වලංගු කාලය දීර්ඝ කර තිඛෙනවා.

පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා පැවසුවේ ලබන 21 වනදා දක්වා අදාළ බලපත් වලංගු වන බවයි.

දැනට පවතින බලපත්‍ර මගින් ඔවුන්ට අදාළ ප්‍රදේශවල පමණක් බාධාවකින් තොරව අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ සේවාවන් පවත්වාගෙන යෑමට හැකියාවක් ඇති බව නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයිග

පුවත යවන්න