ඩීසල් මිල වැඩි වුණොත් බස් රථ ධාවනය නවතනවා / බස් සංගම් තීරණයක

ඩීසල් මිල යළිත් ඉහළ ගියහොත් බස් රථ ධාවනය නතර කිරීමට සිදුවන බව ලංකා පෞද්ගලික බස් හිමියන්ගේ සංගමය පවසනවා.
එහි සභාපති ගැමුණු විජේරත්න පැවසුවේ මෙසේ බස් රථ සේවා නතර කිරීම සාමූහික තීරණයක් බවයි.
ආයෙත් ඩීසල් මිල වැඩි කළොත් අපිට බස් ධාවනය කරන්න බැහැ. ඉන්ධන මිල ඉහළ යන සෑම අවස්ථාවකම බස් ගාස්තු වැඩි කරන්න බැහැ. ඩීසල් මිල නැවත වරක් ඉහළ ගියත් එය ටයර්, ටියුබ්, තෙල් සහ ග්‍රීස් වර්ග වැනි සියලුම අමතර කොටස් සහ උපාංගවල මිල කෙරෙහි බලපානවා. ඒ සියල්ල සමඟ අපට කිසිදු ලාභයක් ලබා ගැනීමට ඉඩක් නැහැ.
ඒ නිසා පාඩුව අවම කරගන්න අපි තීරණය කළා බස් රථ නවත්වන්න.
මාර්ග තදබදය අවම කිරීමටත් ඉන්ධන ඉතිරි කිරීමටත් මම විසඳුම් රැසක් යෝජනා කර තිබෙනවා බස් ගාස්තු ලෙස මුදල් ගෙවීම වෙනුවට පෙර ගෙවුම් ගමන් කාඩ්පතක් හඳුන්වා දෙන ලෙසත් අපි රජයට යෝජනා කළා. නමුත් රජය තවමත් කිසිවක් කර නැහැ.
මේ වන විටත් මගී ප්‍රවාහන බස් රථ ධාවනය සියයට 50කින් පමණ ඉන්ධන අවශ්‍යතාවය හේතුවෙන් අහිමි වෙලා තිබෙනවා.

පුවත යවන්න