ඩෙල්ටා තවත් විකෘතියක් හමුවෙයි / විශේෂ පරීක්ෂණයක්

සීඝ්‍රයෙන් ව්‍යාප්ත වන ඩෙල්ටා ප්‍රභේදයේ තවත් ජාන විකෘතිතාවත් හදුනාගෙන තිඛෙනවා.

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයේ ප්‍රති ජීවවිද්‍යා සහ අණුක විද්‍යා අධ්‍යනාංශයේ ප්‍රධානී මහාචාර්ය නීලිකා මලවිගේ මහත්මිය පැවසුවේ මෙය ඩෙල්ටා ප්‍රභේදයෙන් මෙරටදී හදුනාගත් සිව්වන විකෘතිතාව වන බවයි.

මීට පෙර එම ප්‍රභේදයේ විකෘතින් තුනක් හදුනාගෙන තිබුණා.

අදාළ විකෘතිතා හතර මෙරට ව්‍යාප්ත වන ඩෙල්ටා ප්‍රභේදයේ පැතිරීමට බලපාන ආකාරය පිළිබද සොයා බැලීමට විශේෂ පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර ඇති බවයි මහාචාර්ය නීලිකා මලවිගේ මහත්මිය සදහන් කළේ.

පුවත යවන්න