ඩොලරය අද 295 යි

ශ්‍රී ලංක මහ බැංකුවේ දෛනික විනිමය අනුපාතික සටහනට අනුව එක්සත් ජනපද ඩොලරයක විකුණුම් මිල අද (24) දිනයේ දී රු. 289.99 ක් ලෙසින් දක්වා තිබේ. ඩොලරයක් ගැනුම් මිල සටහන් වන්නේ රු. 279.90 ක් ලෙසයි.

මේ අතර බලපත්‍රලාභී වානිජ බැංකු කිහිපයකම ඩොලරයක විකුණුම් මිල අද දින රු. 295 සීමාවට පැමිණ ඇති බව නිරීක්ෂණය කළ හැකි විය.

පහත දැක්වෙන්නේ බලපත්‍රලාභී වානිජ බැංකු විසින් අද දින ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙන විනිමය අනුපාතයන්ට අනුව ඩොලරයක විකුණුම් මිල දැක්වුණු ආකාරයයි.

ලංකා බැංකුව – රු. 295.00

මහජන බැංකුව – රු. 294.99

කොමර්ෂල් බැංකුව – රු. 290.00

සම්පත් බැංකුව – රු. 295.00

සෙලාන් බැංකුව – රු. 295.00

HNB – රු. 290.00

NTB – රු. 290.00

DFCC – රු. 292.00

NDB – රු. 297.00

අමානා බැංකුව – රු. 295.00

පුවත යවන්න