ඩොලරය රුපියල් 236 ට ආවාද ? ගුගල්ටත් වරදියි

අද පස්වරුවේ ගුගල් ෆයිනැන්ස් තුල ඩොලරයේ අගය රුපියල් 236.81 ක් ලෙස සටහන්ව තිබූ අතර එය ඉන් පැයකට පමණ පසු රුපියල් 329ක් ලෙස නිවැරදි කර තිබෙනවා.
අද පස්වරුවේ පැයකට ආසන්න කාලයක් මෙම දෝෂය වාර්තා වී තිබුණා.
ImageImage

කෙසේ වෙතත් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව අද නිකුත් කළ විනිමය අනුපාතික අනුව විදෙස් මුදල් හුවමාරු අනුපාතය මේ ආකාරයෙන් සටහන්ව තිබුණා.

පුවත යවන්න