ඩොලරය 160ට බස්සනවා / බන්දුල කියයි – Video

වසරක් තුල ඩොලරය රුපියල් 160 දක්වා පහත වැටීමට සලස්වා රුපියල ශකිත්මත් කරන බව බන්දුල ගුණවර්ධණ මහතා පවසනවා.
ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේදී පැවැති මාධ්‍ය හමුවක් අමතමින් ඔහු මේ බව කියා සිටියා.