ඩොලරය 200 පන්නයි

අමෙරිකානු ඩොලරයේ විකුණුම් මිල අද රුපියල් 200 සීමාව දක්වා පැමිණියා.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව මගින් ප්‍රකාශිත විනිමය අනුපාත අනුව ඇමෙරිකානු ඩොලරයක විකුණුම් මිල සටහන් වූයේ රුපියල් 199.18 ක් ලෙසයි.

කෙසේ වෙතත්, වාණිජ බැංකු කිහිපයක දෛනික විනිමය අනුපාත අනුව අද දිනයේදී ඩොලරයක විකුණුම් මිල රුපියල් 200 සීමාව ඉක්මවා තිබේ.

පුවත යවන්න