ඩොලර් සංචිත ඉහළට – මහ බැංකුව

මෙරට නිල සංචිත ප්‍රමාණය මේවන විට ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 3.1 දක්වා ළඟා වී ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසයි.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මහ බැංකුව සඳහන් කළේ, අපේක්ෂිත පරිදි විදේශ මුදල් ගලා එමින් ඇති බවයි.

2021 අවසන් වන විට ද නිල සංචිත මෙම මට්ටමේ පවතිනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

මීට අමතරව, සාර්ව ආර්ථික හා මූල්‍ය පද්ධති ස්ථායිතාව සහතික කිරීම සඳහා මාස 6 ක මාර්ග සිතියමේ ප්‍රකාශ කර ඇති පරිදි, දැනට සාකච්ඡා කරමින් පවතින තවත් පහසුකම් කිහිපයක් සම්බන්ධයෙන් විදේශ මුදල් ගලා ඒම 2022 ජනවාරි මස මුල් භාගයේදී සාක්ෂාත් කර ගැනීමට අපේක්ෂා කරන බව මහ බැංකුව සඳහන් කළේ ය.

ශ්‍රමිකයන්ගේ ප්‍රේෂණ සඳහා දිරි දීමනා යෝජනා ක්‍රම හඳුන්වාදීම වැනි දේශීය වෙළෙඳපොළ තුළ විදේශ විනිමය ද්‍රවශීලතාව වැඩිදියුණු කිරීමේ අරමුණින් මහ බැංකුව ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ග සහ අපනයන ආදායම නැවත මෙරටට ගෙන්වා ගැනීම සහ පරිවර්තනය කිරීම ආවරණය වන නීතිරීති ද නිල සංචිත වැඩි කර තිබේ.

මහ බැංකුව සඳහන් කළේ, 2022 වසර පුරාවටම සංචිත තත්ත්වය සුව පහසු මට්ටමක පවතිනු ඇතැයි රජය සහ මහ බැංකුව විශ්වාස කරන බවයි.

පුවත යවන්න