ණය ගණුදෙනුකරුවන්ට සහන දෙන්න මහ බංකුවෙන් උපදෙස්

කොරෝනා වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් ආර්ථික වශයෙන් පීඩාවට පත්වූ පුද්ගලයින් සදහා සහන ලබා දෙන බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසයි.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මහ බැංකුව සදහන් කළේ බලපත්‍රලාභී බැංකුවල ණය ගනුදෙනුකරුවන් මුහුණපා ඇති දුෂ්කරතා සැලකිල්ලට ගනිමින් බලපෑමට ලක්වූ ණය ගනුදෙනුකරුවන්ට සහන සලසන ලෙස බැංකුවලට උපදෙස් දී ඇති බවයි.

රැකියා අහිමිවීමල ආදායම් මාර්ග අහිමි වීමල වැටුප් හෝ විකුණුම් අඩුවීමල ව්‍යාපාර වසාදැමීම යනාදී දුෂ්කරතා සැලකිල්ලට එක් එක් අවස්ථාව අනුව ණය පහසුකම්වල මුදල හෝ ණය පොලිය හෝ එම කොටස් දෙකම අයකරගැනීම අගෝස්තු මස 31 වැනිදා කල් දැමිය යුතු යැයි ද ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව දැනුම් දී ඇත.

මෙම සහන ණය යෝජනා ක්‍රමය සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමට අපේක්ෂා කරන ණය ගනුදෙනුකරුවන් මේ මස 21 වැනි දින හෝ ඊට පෙර ලිඛිතව සහ විද්‍යුත් මාර්ගයෙන් ඉල්ලුම් කළ යුතු යැයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සඳහන් කරයි.

පුවත යවන්න