”තමන්ව ඉවත් කිරීමට හේතුවක් හිතාගන්නවත් බැහැ” හිටපු කෘෂි ලේකම්

තමන්ව ධුරයෙන් ඉවත් කිරීමට අදාළ හේතුවක් මෙතෙක් සිතාගත නොහැකි බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශයේ හිටපු ලේකම් මහාචාර්ය උදිත් කේ ජයසිංහ මහතා පවසනවා.

මාධ්‍යට අදහස් දක්වමින් ඔහු කියා සිටියේ ඊට අදාළ ලිඛිත දැනුම්දීමක් හෝ මෙතෙක් සිදුකර නොමැති බවයි.

වැටුපක් හෝ නොගෙන කැපවීමෙන් සේවය කළ තනතුරින් ඉවත් කිරීම පිළිබද කණාගාටුවක් පවතින බවයි උදිත් කේ ජයසිංහ මහතා සදහන් කළා.

මෙහිදී මාධ්‍යවේදියා විසින් වැඩිදුරටත් උදිත් ජයසිංහ මහතාගෙන් විමසා සිටියේ ”ආහාර හිඟයක් ඇති වෙනවා” යනුවෙන් පැවසීම මෙම තනතුර අහිමිවීමට බලපෑවේ ද යන්නය.

එයට පිළිතුරු ලබාදෙමින් ඒ මහතා සඳහන් කර සිටියේ ආහාර හිඟයක් ඇති වෙනවා යන්න ආන්දෝලනාත්මක වන්නේ ඒ පිළිබඳ අවබෝධයක් නොමැති අයට බව ද පැවසීය.

පුවත යවන්න