තරුණ ව්‍යවසායකයන් විසි දහසකට මෙම වසරේ රජයෙන් ඉඩම්

තරුණ ව්‍යවසායකයින් 20,000 ක් සඳහා මෙම වසරේදී ඉඩම් ඒකක ලබා දීමට රජය තීරණය කර ඇති බව ඉඩම් අමාත්‍යාංශ ලේකම් ආර්.ඒ.ඒ.කේ. රණවක මහතා පවසනවා.
තරුණ ව්‍යවසායකයන් වෙනුවෙන් ඉඩම් ලක්ෂයක් දීමේ වැඩසටනේ මුල් අදියර ලෙස මෙය ක්‍රියාත්මකයි.

මෙම ඉඩම් ඒකක ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් දිවයින පුරා තරුණ ව්‍යවසායකයින් එක් ලක්ෂ 35,000 ක් ඉල්ලුම් කර ඇති බව ද ලේකම්වරයා පැවසුවා.
තෝරා ගත් ව්‍යවසායකින්ගේ සම්මුඛ පරීක්ෂණ මේ දිනවල පවත්වන අතර එම පරීක්ෂණ ලබන 31 වැනිදායින් අවසන් වීමට නියමිතයි.
කෘෂිකාර්මික, සත්ත්ව පාලන, සුළු පරිමාණ ව්‍යාපාර හා දේශීය නිෂ්පාදන ඇතුළු අංශවල නියැලී සිටිනන්ට මෙම ඉඩම් ලබා දීම රජයේ අරමුණයි.

පුවත යවන්න