තවත් කොරෝනා ආසාදිතයන් 581 ක්

තවත් කොරෝනා ආසාදිතයින් 581 දෙනෙකු හඳුනාගෙන තිබෙනවා.

ඒ අනුව මෙරටින් වාර්තා වන සමස්ත කොරෝනා ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව  266211 ක් දක්වා ඉහළ ගියා.

පුවත යවන්න