තවත් කොරෝනා ආසාදිතයින් 1780ක්

තවත් කොරෝනා ආසාදිතයින් 1780ක් හදුනාගෙන තිඛෙනවා.

ඒ අනුව කොවිඩ් ආසාදිත බවට මෙරටදී හඳුනාගත් සමස්ත ආසාදිතයින් ගණන 225,418ක් දක්වා ඉහළගොස් තිබේ

පුවත යවන්න