තවත් කොරෝනා ආසාදිතයින් 240ක් හදුනා ගැනෙයි

මෙරටින් තවත් කොරෝනා ආසාදිතයින් 240ක් හදුනාගෙන තිඛෙනවා.

ඒ අනුව මෙරට සමස්ත කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන 81,707ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කළේය.

May be an image of text that says 'රජයේ ප්‍රවෘතේති දෙපාර්තමේන්තුව அரசாங்க தகவல் திணைக்களம் overnment Information 2021.02.25 Updated යාවත්කාලින කිරීම- 19:20 අධ්‍යක්ෂ (ප්‍රවෘත්ති) ප්‍රවෘත්ති කර්තෘ නිවේදන අංක: 202/2021 නිකුත් කරන ලද වේලාව:19:20 ප්‍රවෘත්ති නිවේදනය 2021 පෙබරවාරි වන දින මේ දක්වා දිවුලපිටිය, පැළියගොඩ හා බන්ධනාගාර කොව්ඩ් පොකුරු වලින් වාර්තා ඇති සමස්ත ආසාදිතයින් සංබ්‍යාව පහත පරිදි වේ. මේ දක්වා වාර්තාවූ සංබ්‍යාව අලුතින් වාර්තා වන සංබ්‍යාව -77363 පැළියගොඩ කොව්ඩ් පොකුරේ ආශ්‍රිතයින් 240 එකතුව -77603 (අද දිනට 240) නාලක කලුවැව රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ததர 1)2515759 www.nows.lk'

පුවත යවන්න