තවත් කොරෝනා ආසාදිතයින් 467 ක්

තවත් කොරෝනා ආසාදිතයින් 467 දෙනෙකු හඳුනාගෙන තිබෙනවා.

පුවත යවන්න