තවත් කොරෝනා ආසාදිත මරණ 11ක් / සමස්ථය 678 යි

ගතවූ පැය 24 තුල කොරෝනා ආසාදිත මරණ 11 ක් වාර්තා කර තිබෙනවා.ඒ පිලියන්දල , දෙහිඅත්තකණ්ඩිය, මාතලේ , කළුතර , වත්තල, දිවුලපිටිය,පැපිලියාවල, අනුරාධපුර,කොළඹ 14, පරගස්තොට හා කැළණිය ප්‍රදේශවලින්.

පුවත යවන්න