තවත් කොරෝනා ආසාදිත මරණ 20ක්

තවත් කොරෝනා ආසාදිත මරණ 20ක් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව, මෙරටින් මේ දක්වා වාර්තා වී ඇති කොවිඩ් මරණ ගණන 15,969 ක් දක්වා ඉහළ ගියා.

පුවත යවන්න