තවත් කොරෝනා මරණ 04 ක්

තවත් කොරෝනා මරණ 04 ක් වාර්තා වී ති‌බෙනවා.
ඒ අනුව මෙරට වාර්තා වන සමස්ත කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 575 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සදහන් කළා.

පුවත යවන්න