තවත් කොරෝනා මරණ 16ක්

තවත් කොරෝනා ආසාදිත මරණ 16ක් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව මෙරට සමස්ත කොරෝනා ආසාදිත මරණ සංඛ්‍යාව 14,995ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.

පුවත යවන්න