තවත් කොරෝනා මරණ 23ක්

අද දිනයේ තවත් කොරෝනා මරණ 23ක් වාර්තාකර තිබෙනවා.
ඊයේ දිනයේ දී මෙම මරණ තහවුරු කළ බවයි සෞඛ්‍ය අංශ සදහන් කළේ.
ඒ අනුව මෙරට සමස්ථ කොරෝනා මරණ ගණන 15.777 ක් බවට පත්වුණා.

පුවත යවන්න