තවත් කොරෝනා මරණ 29 ක්

සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විසින් ඊයේ (06) දිනයේ තහවුරු කරන ලද තවත් කොරෝනා ආසාදිත මරණ 29ක් වාර්තා කර තිබෙනවා.
ඒ අනුව මෙරට සමස්ත කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 15,544ක් දක්වා ඉහළගොස් තිබුණා.

පුවත යවන්න