තවත් කොරෝනා මරණ 31ක් සමස්තය 3732ක් දක්වා ඉහළට

මෙරට සමස්ත කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 3732ක් දක්වා ඉහළගොස් තිඛෙනවා.

ඒ අද දිනයේ තවත් කොරෝනා මරණ 31ක් වාර්තා වීමත් සමගයි.

සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කර ඇත්තේ මෙම මරණ ඊයේ දින සිදුවු මරණ බවයි.

May be an image of text that says "රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව தகவல் திணைக்களம் Department Government Information 2021 ප්‍රධාන කර්තෘ ප්‍රවෘත්ති කර්තෘ අධ්‍යක්ෂ ප්‍රවෘත්ති) ප්‍රවෘත්ති කළමනාකරු නිවේදන අංක: 699/2021 නිකුත් කරන ලද වේලාව:16:15 දින වාර්තා කරන කොවිඩ් මරණ සංබ්‍යයා 2021 ජුලි 7 දින වාර්තා කරන ලද, සෞබ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා ඊයේ (16) තහවුරු කොවිඩ් ආසාදිතයන්ගේ මරණ සංබ‍යා මෙසේය. වයස් කා ණ්ඩ අවුරුදු 30ට අඩු අවුරුදු 30-59 අතර අවුරුදුර වැඩි එකතුව පිරිමි 00 06 11 17 කාන්තා 00 02 12 14 එකතුව 00 08 23 31 Dmy' পd Im මොහාන් සමරනායක රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් 163 05. கொரறம்ட தொட (+9411)2515759 www.news.lk"

පුවත යවන්න