තවත් කොරෝනා මරණ 57ක්

තවත් කොරෝනා මරණ 57ක් වාර්තා වී තිඛෙනවා.

රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කළේ අදාළ කොරෝනා මරණ පසුගිය 13 වනදා දිනයේ වාර්තා වූ මරණ බවයි.

ඒ අනුව මෙරට සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාව 2260ක් දක්වා ඉහළගොස් තිඛෙනවා.

May be an image of text that says 'රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව தகவல் திணைக்களம் Department Government Information 2021 06. 14 ප්‍රධාන කර්තෘ ප්‍රවෘත්ති කර්තෘ අධ්‍යක්ෂ (ප්‍රවෘත්ති) ප්‍රවෘත්ති කළමනාකරු නිවේදන අංක: 574/2021 නිකුත් කරන ලද වේලාව 21:00 2021.06.13 දින කොවිඩ මරණ සංබ්‍යා ඊයේ, 2021.06.1 දින සිදුව ඇති බවට සෞබ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා අද (14) තහවුරු කොවිඩ් ආසාදිතයන්ගේ මරණ සංඛ‍යා මෙසේය. කාන්තා වයස් කාණ්ඩ අවුරුදු30ට අඩු අවුරුදු 30-59 අතර අවුරුදුර සහ වැඩි එකතුව පුරුෂ එකතුව 05 20 25 06 25 32 11 45 57 Dimrr' ad Imm මොහාන් සමරනායක රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් 163, කිරුලපෙන 183 බීලංකාට. நொட (+94 11)2515759 www.news.lk'

පුවත යවන්න