තවත් කොරෝනා මරණ 62ක්/ දින 10ක් තුළ කොවිඩ් මරණ 500ක්

තවත් කොරෝනා මරණ 62ක් වාර්තා වී තිඛෙනවා.

ඒ අනුවර මෙරට සමස්ත කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 2073ක් දක්වා ඉහළගොස් ඇති බවයි රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කළේ.

මෙරට කොවිඩ් මරණ සිදුවූ රටාව සලකා බලනවිට පළමු මරණ 500 වාර්තා වීමට දින 343ක් ගතවූ අතර දෙවැනි මරණ 500 වාර්තා වූයේ දින 72ක් තුළදීය.

නමුත් කොවිඩ් මරණ 1,000 සිට 1,500 දක්වා ඉහළ යාමට ගතවී ඇත්තේ දින 13කි.

ඉන් අනතුරුව 1,500 සිට 2,000 දක්වා ඇති මරණ 500 සිදුවීමට ගතවී ඇත්තේ දින 10ක් පමණක් බව එම මරණවල දත්ත සලකා බැලූ විට පැහැදිලි වේ.

පුවත යවන්න