තවත් කොරෝනා මරණ 71 ක් වාර්තා කරයි

ගතවූ දිනයේ දී මෙරටින් කොරෝනා ආසාදිත මරණ 71 ක් වාර්තා වී තිබෙනවා.
ඒ අනුව සමස්ථ කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 12,680 ක් දක්වා ඉහළ ගියා.

පුවත යවන්න