තවත් කොරෝනා රැල්ලක පෙර නිමිති

රට විවෘත කිරීමෙන්  පසු ජනතාවගේ හැසිරීම තුළින් තවත් කොරෝනා රැල්ලක පෙර නිමිති පෙන්නුම් කරන බව සෞඛ්‍ය අංශ අවධාරණය කරනවා.

මේ දිනවලට යෙදී ඇති නිවාඩු හේතුවෙන් ජනතාව තවදුරටත් විනෝද චාරිකාවලට එක්ව සිටින ආකාරට රටපුරා බෝහෝ ස්ථානවලින්  වාර්තා වනවා. පළාත් අතර සංචරණ සීමා ක්‍රියාත්මක වුවද එම නීතිද කඩකරමින් මෙලෙස සංචරණයට සහ පුද්ගල ඒකරාශීවීම්වලට යොමු වීම භයානක තත්ත්වයක් බවයි සෞඛ්‍ය අංශ පෙන්වා දෙන්නේ.

පුවත යවන්න