තවත් කොවිඩ් මරණ 136ක්

තවත් කොවිඩ් මරණ 136ක් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කර තිබෙනවා.

ඊයේ (13) දින තහවුරු කර ඇති එම මරණ 136ත් සමග මෙරට සිදුවී ඇති සමස්ත කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව 11,567ක් දක්වා ඉහළගියා.

කාන්තාවන් 60 දෙනෙකු සහ පිරිමි පුද්ගලයින් 76 දෙනෙකු ඊයේ තහවුරු කළ මරණ අතරට අයත්.

අවුරුදු 30ට අඩු එක් පිරිමි මරණයක් සහ කාන්තා මරණයක් ද වාර්තා වී තිබෙනවා.

පුවත යවන්න