තවත් තෙල් පිරිපහදු 3ක් ලංකාවේ ඉදිකිරීමේ සූදානමක් – Audio

මෙරට තුළ තවත් ප්‍රධාන තෙල් පිරිපහදු 3ක් අලුතින් ඉදිකිරීමට අපේක්ෂා කරන බව ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව පවසනවා.

එහි සභාපති සුමිත් විජේසිංහ මහතා පැවසුවේ කොළඹ, ත්‍රිකුණාමලය හා හම්බන්තොට එම තෙල් පහදු ඉදිකිරීමට අපේක්ෂා කරන බවයි.

පුවත යවන්න