තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක් හුදකලා කරයි

ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාස කිහිපයක් හුදකලා කරන බව යුද හමුදාපති ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පවසනවා.

ඒ අනුව එම දිස්ත්‍රික්කයේ උප්පුවේලී පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ සුමේදගම්පුර ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාසය, ත්‍රිකුණාමලය පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ මූදෝවී ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාසය, කොවිල්අඩි ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාසය, ලිංගානගර් ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාසය අද පෙරවරුවේ සිට මෙසේ හුදෙකලා කර තිබුණා.

එමෙන්ම චීන වරාය පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ කාවට්ටිකුඩා ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාසය සහ
චීන වරාය ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාසය හුදකලා කරන බව යුද හමුදාපතිවරයා වැඩිදුරටත් පැවසුවා.

පුවත යවන්න