තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක් හුදකලා කරයි

අද (06) උදෑසන 6 සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි දිස්ත්‍රික්ක 3ක ප්‍රදේශ කිහිපයක් හුදකලා කර තිබෙනවා.

ඒ මාතර, කළුතර සහ යාපනය දිස්ත්‍රිකවල ප්‍රදේශ කිහිපයක්.

මේ අතර තවත් ප්‍රදේශයක හුදකලා බව ඉවත් කිරීමටද තීරණය කර තිබෙනවා.

 

පුවත යවන්න