තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක් හුදෙකලා කරයි

කොරෝනා අවදානම උත්සන්නවීම සමග තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක් වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි හුදකලා කර තිබෙනවා.

වැල්ලවාය මහ නගර සභා බල ප්‍රදේශය මෙන්ම වෙහෙරයාය හා කොට්ටම් ගහ බොක්ක ග්‍රාම සේවා වසම් ඊට අයත්.

බුත්තල රහතන්ගම ග්‍රාම සේවා වසම ද – අම්පාර උහන කුමාරිගම ග්‍රාම සේවා වසමද – මාතලේ අලුගොල්ල ග්‍රාම සේවා වසමද මෙලෙස හුදකලා කෙරුණු ප්‍රදේශ අතරට ඇතුලත් බවයි නිවේදනය කෙරුණේ.

පුවත යවන්න