තවත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයකුට කොරෝනා

පොදුජන පෙරමුණ නියෝජනය කරන,මහනුවර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වසන්ත යාපා බණ්ඩාර මහතාට කොවිඩ්-19 ආසාදනය වී ඇතැයි තහවුරු වී තිබෙනවා.

ඒ අනුව කොරෝනා ආසාදනය වූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සංඛ්‍යාව 6ක් දක්වා ඉහළ ගියා.

පුවත යවන්න